Giỏ hàng

Lễ ra mắt Quỹ Nghiên cứu Biển Đông (FESS)

Sáng ngày 27/3, Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông đã chính thức ra mắt tại Học viện Ngoại giao, Hà Nội.

Biển Đông là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trên tất cả khía cạnh an ninh, phát triển và vị thế quốc gia với vị trí địa chính trị trung tâm, các tuyến đường hàng hải huyết mạch, cùng nguồn tài nguyên phong phú. Xuất phát từ những giá trị to lớn gắn liền với lợi ích chiến lược của Việt Nam, công tác nghiên cứu biển Đông ngày càng được chú trọng và nâng cao. Với mục đích thúc đẩy nghiên cứu phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông đã được thành lập.

Sáng 27/3, Lễ ra mắt Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (Foundation East Sea Studies (FESS) đã được tổ chức long trọng tại Học viện Ngoại giao với sự tham gia của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nhiều vị nguyên là lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Học viện Ngoại giao, đại diện của Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông (Học viện Ngoại giao), đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và đông đảo cán bộ, sinh viên của Học viện Ngoại giao.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Đặng Đình Quý – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định: Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông sẽ là kênh kết nối hiệu quả và thu hút sự đóng góp của toàn xã hội, kết nối các nhà hảo tâm yêu nước và tầng lớp tri thức tâm huyết trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước. Với sự ra đời của Quỹ, các cán bộ tâm huyết với công tác nghiên cứu Biển Đông sẽ được hỗ trợ tài chính để thực hiện các dự án, các đề tài, các ý tưởng nghiên cứu của mình.

Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho nghiên cứu, viết bài về Biển Đông của tầng lớp trí thức, đặc biệt là các học giả, các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, sinh viên trong và ngoài nước, cũng như những cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết muốn đóng góp sức lực và trí tuệ cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, thúc đẩy các biện pháp gìn giữ hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Biển Đông.

Quỹ đồng thời là kênh tập hợp, tìm kiếm, phát triển những cá nhân có năng lực và phẩm chất tốt để phục vụ cho công tác nghiên cứu các vấn đề về Biển Đông; phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Quỹ còn có nhiệm vụ phát triển quan hệ hợp tác với các Quỹ, các Viện nghiên cứu và các cá nhân, tổ chức của các nước liên quan phục vụ mục tiêu của Quỹ. Ngoài ra, Quỹ sẽ kết hợp cùng với các chương trình do Học viện Ngoại giao và các cơ quan khác tổ chức để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động nghiên cứu về Biển Đông.

Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu về Biển Đông ở Việt Nam đã có nhiều bước phát triển về lượng và chất, thể hiện ở các công trình nghiên cứu khác nhau trong nhiều lĩnh vực, từ lịch sử, địa lý, pháp lý, kỹ thuật đến an ninh, chính trị. Các nghiên cứu đã góp phần nâng cao nhận thức về Biển Đông, phát hiện nhiều vấn đề mới, cũng như đưa ra các gợi ý chính sách giúp bảo vệ chủ quyền và thúc đẩy phát triển của Việt Nam.

Nhằm phát huy những hiệu quả đã thu được, Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông sẽ tập trung vào một số hoạt động chính: tổ chức các cuộc thi viết bài tìm hiểu về Biển Đông trong giới học sinh, sinh viên; Tổ chức các cuộc thi và bình xét các bài nghiên cứu, luận văn về Biển Đông trong giới sinh viên, thạc sỹ, nghiên cứu sinh; Tổ chức xét thưởng các nghiên cứu xuất sắc về Biển Đông trong giới học giả, khoa học; Bình xét và trao giải các bài viết báo chí hàng năm về Biển Đông; Cấp học bổng nghiên cứu về Biển Đông; Hỗ trợ xuất bản ấn phẩm, sách báo về Biển Đông phát hành trong và ngoài nước; Tổ chức các hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế.

Những đóng góp về tài chính giữ vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của Quỹ, đó là nguồn động lực giúp thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu về biển Đông. Tại buổi Lễ, có nhiều đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, các cá nhân trong và ngoài nước đã được chuyển cho Quỹ nhằm thể hiện sự quan tâm và chia sẻ với quyết tâm chung trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng như thúc đẩy các biện pháp xây dựng hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông.