Giỏ hàng

Giới thiệu quỹ

Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông là quỹ xã hội không vì lợi nhuận được thành lập từ năm 2013, có mục tiêu thúc đẩy việc nghiên cứu và phổ biến kiến thức về Biển Đông, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và gìn giữ hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực.

 1. Tôn chỉ và mục đích hoạt động
 • Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông hỗ trợ cho việc nghiên cứu về Biển Đông của tầng lớp trí thức trong và ngoài nước và những cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết, muốn đóng góp sức lực và trí tuệ cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, thúc đẩy các biện pháp gìn giữ hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Biển Đông.
 • Quỹ là kênh tập hợp, tìm kiếm, phát triển những cá nhân có năng lực và phẩm chất tốt để phục vụ cho công tác nghiên cứu các vấn đề về Biển Đông.
 • Quỹ phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
 1. Hoạt động chính của Quỹ
 • Nghiên cứu và hỗ trợ nghiên cứu

- Tổ chức thực hiện nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Biển Đông.

- Thực hiện đặt hàng và phối hợp với các chuyên gia ở trong và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Biển Đông.

- Nhận nghiên cứu theo từng vấn đề, lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu, đề xuất của Chính phủ, các Bộ, ban ngành, các Tỉnh/Thành phố và các cơ quan, tổ chức khác.

- Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu về Biển Đông của sinh viên, học giả, các viện nghiên cứu và các cá nhân, tổ chức khác nhằm phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

- Các nội dung nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền và lợi ích trên biển của Việt Nam

- Các nội dung nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông; duy trì hoà bình và tăng cường hợp tác quốc tế;

- Các vấn đề về quy hoạch, phát triển kinh tế biển, khai thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển;

- Các nội dung về giáo dục, đào tạo, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo;

- Chính sách và các cơ chế phối hợp nhằm quản lý và khai thác biển hiệu quả.

 • Hoạt động bồi dưỡng và phát triển tài năng
  • Tổ chức các khoá bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ các Bộ, Ban ngành các tỉnh thành, các cơ quan tổ chức làm công tác về biên giới, biển đảo (định kỳ hoặc theo yêu cầu);
  • Tổ chức cung cấp thông tin và bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên báo chí viết bài về chủ đề biển đảo (định kỳ hoặc theo yêu cầu);
  • Phát hiện, trao học bổng, bồi dưỡng các tài năng trẻ thực hiện nghiên cứu về đến vấn đề Biển Đông nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực lâu dài.

   

  • Tổ chức hội nghị, hội thảo, phổ biến thông tin, tuyên truyền về biển đảo

   

    • Tổ chức các hội thảo, toạ đàm trao đổi nghiên cứu, thông tin và kiến nghị chính sách;
    • Tổ chức các hội thảo quốc tế về Biển Đông ở trong và ngoài nước;
    • Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị phổ biến thông tin, tuyên truyền về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo cho các giới khác nhau.

     

    • Phát động và trao “Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông” định kỳ

     

      • Giải bài nghiên cứu xuất sắc về Biển Đông trong giới học sinh, sinh viên;
      • Giải báo chí xuất sắc viết về Biển Đông;
      • Giải công trình nghiên cứu Biển Đông xuất sắc dành cho giới học giả, cán bộ nghiên cứu.

       

      • Xuất bản và cung cấp thông tin – tư liệu:

       

      - Cung cấp tư liệu, tài liệu và cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, các hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội liên quan;

      - Xuất bản các ấn phẩm, sách báo nghiên cứu về Biển Đông ở trong và ngoài nước.

      - Hỗ trợ các học giả, nhà nghiên cứu xuất bản ấn phẩm, sách báo về Biển Đông phát hành trong và ngoài nước.

      1. Cơ cấu tổ chức của Quỹ

      1. Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2018-2023
      • TS. Nguyễn Hùng Sơn, Chủ tịch
      • Ông Vũ Khoan, Thành viên kiêm Cố vấn cao cấp
      • Ông Lê Công Phụng, Phó Chủ tịch Quỹ
      • PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng, Thành viên 
      • Ông Nguyễn Đức Hùng, Thành viên
      • TS. Hà Anh Tuấn, Thành viên
      1. Thông tin cơ bản về Quỹ
      • Tên Quỹ: Tên tiếng Việt: Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông
      • Tên tiếng Anh: Foundation for East Sea Studies
      • Tên viết tắt: FESS
      • Tài sản đóng góp thành lập Quỹ: 5.064.446.383 VNĐ
      • Phạm vi hoạt động: Toàn quốc

       

      • Số tài khoản:

       

          - Tài khoản VND: 0011004138666

          - Tài khoản USD: 0011374139288

          - Tại Sở Giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

            Số code ngân hàng: 01203002

            SWIFT code: BFTVVNVX

       

      • Người đại diện:

       

      - TS. Nguyễn Hùng Sơn, Chủ tịch 

      - Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Giám đốc điều hành 

       

      • Giấy phép:

       

      - Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ số 934/QĐ-BNV do Bộ Nội vụ cấp ngày 14/08/2013.

      - Giấy phép công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ số 1912/QĐ-BNV do Bộ Nội vụ cấp ngày 06/12/2013.