Giỏ hàng

UNCLO- Cơ sở thiết lập trật tự pháp lý trên biển (Thời sự 19h VTV ngày 18/8/2019)

Năm 2019 đánh dấu 25 năm công ước UNCLO chính thức có hiệu lực và cũng là 25 năm Việt Nam phê chuẩn công ước này. Với đường bờ biển dài trên 3000 km với nhiều đảo và quần đảo, Việt Nam là một quốc gia ven biển. 25 năm qua đã thể hiện sự thiện chí, coi trọng và kỳ vọng của Việt Nam vào trật tự pháp lý công bằng trên biển.

Bình luận trên bản tin Thời sự VTV 19h.