Giỏ hàng

Thông báo lần 1: Hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 11 "Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực"

THÔNG BÁO LẦN 1

HỘI THẢO QUỐC TẾ BIỂN ĐÔNG LẦN THỨ 11 “HỢP TÁC VÌ AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC”

 Nội, ngày 6-7 tháng 11 năm 2019

Giới thiệu: Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) xin trân trọng thông báo Hội thảo Quốc tế Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác vì An ninh và Phát triển Khu vực” sẽ được tổ chức trong hai ngày 6-7 tháng 11 năm 2019, tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hội thảo năm nay gồm 6 phiên toàn thể, 6 phiên chuyên ngành với nhiều phát biểu quan trọng của các quan chức cấp cao, các luật sư và chuyên gia uy tín.

Mục tiêu: Hội thảo Biển Đông được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá những diễn biến mới nhất, nhận diện các động lực chi phối, và tìm kiếm biện pháp hiệu quả để quản lý, giải quyết tranh chấp, cũng như thúc đẩy hợp tác trên Biển Đông và các khu vực liên quan. Tiếp nối truyền thống trao đổi thẳng thắn và cởi mở trong suốt 10 năm qua, Hội thảo Quốc tế Biển Đông lần thứ 11 hướng tới mục tiêu trở thành kênh trao đổi ý kiến, ý tưởng hàng đầu, và một diễn đàn an ninh bán chính thức quan trọng ở khu vực.

Thành phần tham dự: Hơn 50 diễn giả là các chuyên gia, học giả uy tín quốc tế sẽ trình bày các bài tham luận. Khoảng 200 – 250 đại biểu là quan chức cao cấp, nhà quản lý kinh doanh, chuyên gia, học giả và các nhà ngoại giao sẽ tham dự và tham gia thảo luận.

Phí tham dự: 200 đô la Mỹ. Khoản tiền này dùng để chi trả chi phí cho tiệc chào mừng, các bữa trưa, tiệc trà giữa giờ và tài liệu phục vụ hội thảo. Các đại biểu sẽ tự lo chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian của Hội thảo.

Thông tin đăng ký: Nếu quý vị quan tâm và mong muốn tham gia hội thảo, vui lòng điền vào Đơn đăng ký. Hạn cuối để đăng ký là Thứ Sáu, ngày 18/10/2019. Bản đăng ký của quý vị sẽ được xác nhận bằng thư mời gửi qua email.

Liên hệ: Để nhận thông tin cập nhật và hỗ trợ hậu cần, xin liên hệ với đầu mối của Ban Tổ chức:

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN


 

FIRST ANNOUNCEMENT

 

THE 11TH SOUTH CHINA SEA INTERNATIONAL CONFERENCE “COOPERATION FOR REGIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT”

Hanoi, 6-7 November 2019

Introduction: The Diplomatic Academy of Vietnam (DAV), Foundation for East Sea Studies (FESS), and Vietnam Lawyers’ Association (VLA) are pleased to announce our 11th South China Sea International Conference themed “Cooperation for Regional Security and Development” on 6-7 November 2019 in the capital of Ha Noi, Viet Nam. This year’s conference would be the most significant congregation armed with 6 plenaries and 6 roundtables and featured by a number of important keynote speeches by senior officials, lawyers, and experts.

Objectives: This annual assembling is designed to review latest developments, identify the drivers behind relevant dynamics, and explore different avenues for conflict management and resolution in the South China Sea region, as well as for greater cooperation on a number of maritime issues. Built up the tradition of candid and open exchange established over the last annual events, the South China Sea International Conference aims to be a leading platform for candid exchange of ideas and an important informal regional security forum of the region.

Participants: We are inviting about 50 world-class panelists and around 200-250 participants including senior officials, members of diplomatic corps, business executives, experts, and academics to the conference.

Registration fee: US$200. Participants should be responsible for his/her own travel and accommodation expenses. The registration fee covers charges such as conference package, welcome dinner, lunches, coffee breaks, and conference materials.

Registration information: If you are interested in participating in the conference, please fill and submit the Registration Form no later than Friday 18 October 2019 and then your registration will be confirmed by email with an invitation letter sent to you personally. If you could not find registration form in the hyperlink, please visit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX-cw6hzcEEIzqkAZQ6PWt8i-m4rEDHEHosUrJkZV68Rx5LQ/viewform?usp=send_form.

Our contact persons:

TENTATIVE AGENDA: