Giỏ hàng

Bản tin ngày 9/1/2023

  • TIN VIỆT NAM

1. 05/01/2023: B Tài nguyên và Môi trường t chc Hi tho v Quy hoch tng th khai thác, s dng bn vng tài nguyên vùng b ti Qung Bình

Trong hai ngày 5-6/1 ti Qung Bình, B Tài nguyên và Môi trường phi hp vi y ban nhân dân tnh Qung Bình dưới s h tr ca Chương trình Phát trin Liên hp quc (UNDP), Đại s quán Na Uy ti Hà Ni t chc Hi tho v Quy hoch tng th khai thác, s dng bn vng tài nguyên vùng b thi k 2021-2030, tm nhìn đến năm 2045 (sau đây gi tt là Quy hoch vùng b).

Tham d hi tho có đại diện các bộ, ngành ca Trung ương và tnh, thành ph trc thuc trung ương có bin t Qung Ninh đến Phú Yên; các t chc quc tế; các chuyên gia, đại din mt s đơn v thuc B, Cc Bin và Hi đảo Vit Nam.[i]

2. 07/01/2023: UBND huyn Hoàng Sa (Đà Nng) t chc trin lãm và tuyên truyn v bin đảo, ch đề “Tui tr vi bin đảo quê hương”

Sáng 7.1 ti Trường ĐH Đông Á , UBND H.Hoàng Sa (TP.Đà Nng) phi hp cùng Thành đoàn Đà Nng, Phòng Chính tr B Tư lnh Vùng 3 Hi quân t chc trin lãm và tuyên truyn bin đảo, ch đề “Tui tr vi bin đảo quê hương” đến sinh viên nhà trường.

Trin lãm kéo dài đến hết ngày 12/1, gii thiu 54 khung trưng bày vi hơn 140 tư liu, hình nh v các ch đề gm: Lch s xác lp ch quyn ca Vit Nam đối vi qun đảo Hoàng Sa; hot động đấu tranh bo v ch quyn bin đảo Vit Nam trong giai đon hin nay; tui tr vi bin đảo quê hương.[ii]

  • TIN QUỐC TẾ

1. 05/01/2023: Trung Quc, Philippines thng nht lp kênh liên lc trc tiếp nhm gii quyết tranh chp hoà bình ti Bin Đông

Trong chuyến công du ti Trung Quc ca Tng thng Philippines Ferdinand Marcos Jr., hai bên đã đưa ra Tuyên b chung ngày 5-1. Trong đó, lãnh đạo hai bên đã nht trí lp các kênh liên lc trc tiếp v Bin Đông nhm gii quyết hòa bình các tranh chp[iii]. Vi vic khng định tm quan trng ca duy trì hòa bình và hướng ti hp tác n định, kênh liên lc s được kết ni gia V Biên gii và Đại dương ca B Ngoi giao Trung Quc và Văn phòng Các vn đề hàng hi và đại dương ca B Ngoi giao Philippines.[iv]

2. 05/01/2023: Trung Quc, Philippines đồng thun ni li đàm phán v vn đề du khí Bin Đông

Trong tuyên b chung vi 14 tha thun song phương gia Trung Quc và Philippines bao gm vic hai nước sn sàng “m li đàm phán v vic thăm dò du m và khí đốt, thúc đẩy hp tác du khí ti các khu vc không có tranh chp”[v], theo t báo South China Morning Post đưa tin ngày 05-01. Ngoài ra, hai nước còn nht trí đồng thun m rng hp tác kinh tế thương mi song phương nhm khôi phc kinh tế sau đại dch Covid-19.

3. 05/01/2023: Trung Quc m rng Giàn khoan Bin sâu -1 (Shanghai - 1) Bin Đông. 

Theo trang báo South China Morning Post đưa tin ngày 05/01/2023, vic m rng giàn khoan m khí khu vc Bin sâu - 1 vi v trí cách đảo Hi Nam 200 km ca Trung Quc đã bước vào giai đon hai, vi mc tiêu tăng sn lượng khí đốt t 3 t lên 4,5 t mét khi. Tuy vy, vic khoan vùng nước sâu vi áp sut cao có th gây tr ngi cho d án này.[vi]

4. 14/12/2022: Đại s EU ti ASEAN lên tiếng quan ngi v nhng hành động đơn phương Bin Đông

Đại s EU ti ASEAN Igor Driesmans cho biết, EU cam kết tuân th trt t pháp lý đối vi các vùng bin và đại dương da trên lut pháp quc tế, hp tác và an ninh hàng hi cũng như t do hàng hi và hàng không, vì li ích ca tt c các quc gia.[vii]

 

Ban Thông tin Quỹ FESS

 

[i] Vy Vy. (2023) Quy Hoạch không Gian Biển Việt Nam vì đại Dương Bền Vững, Báo Thế giới và Việt Nam. https://baoquocte.vn/quy-hoach-khong-gian-bien-viet-nam-vi-dai-duong-ben-vung-212411.html

[ii] Nguyễn Tú (2023) Đà Nẵng: Ubnd H.Hoàng Sa Triển Lãm Chủ Quyền Việt Nam Với Quần đảo Hoàng Sa, Báo Thanh Niên. https://m.thanhnien.vn/da-nang-ubnd-hhoang-sa-trien-lam-chu-quyen-viet-nam-voi-quan-dao-hoang-sa-post1539827.html

[iii] Cyril Ip. 2023. “China and Philippines agree on new channels to resolve South China Sea maritime disputes among their 14 new deals”. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3205644/china-and-philippines-agree-new-channels-resolve-south-china-sea-maritime-disputes-among-their-14  

[iv] Trần Phương. 2023. “Trung Quốc, Philippines lập kênh liên lạc giải quyết hoà bình tranh chấp ở Biển Đông”. https://tuoitre.vn/trung-quoc-philippines-lap-kenh-lien-lac-giai-quyet-hoa-binh-tranh-chap-o-bien-dong-20230105130800276.htm  

[v] Kinling Lo. 2023. “China offers talks on oil exploration deal with Philippines as presidents Xi Jinping and Ferdinand Marcos meet”. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3205588/china-offers-open-talks-oil-exploration-deal-philippines-presidents-xi-jinping-and-ferdinand-marcos 

[vi] Ji Siqi. 2023. “China expands Shenhai-1 gas field in South China Sea with eye on Greater Bay Area energy transition”. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3205561/china-expands-shenhai-1-gas-field-south-china-sea-eye-greater-bay-area-energy-transition