Giỏ hàng

AIPA nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật trên Biển Đông

Các thành viên Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) đồng tình thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Ngày 9.9, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 41, 4 phiên họp của 4 ủy ban gồm: Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội và Ủy ban Tổ chức đã lần lượt được tổ chức.

Đáng chú ý, tại phiên họp của Ủy ban Chính trị với chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN”, các nghị viện thành viên AIPA thống nhất sẽ cùng nỗ lực để thúc đẩy ngoại giao nghị viện và thúc đẩy hợp tác, phối hợp giữa các quốc gia; giữa cơ quan lập pháp và hành pháp trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và trật tự cấu trúc khu vực bảo đảm minh bạch dựa trên luật lệ lấy ASEAN làm trung tâm.

Đối với vấn đề Biển Đông, các nghị viện thành viên đồng tình việc tiếp tục bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, nhấn mạnh cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đẩy mạnh hợp tác xây dựng lòng tin, sử dụng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982. Đại diện các nghị viện cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, tăng cường năng lực của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là ứng phó với dịch bệnh Covid-19.
Trong khi đó, tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế với chủ đề “Vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch Covid-19”, các nghị viện thành viên AIPA đều khẳng định, đại dịch Covid-19 gây ra cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu và biến thành khủng hoảng KT-XH chưa từng có; đồng thời, nhấn mạnh ASEAN cần tăng cường sự cố kết để có thể đáp ứng vai trò là khu vực quan trọng trên thế giới, phục hồi mạnh mẽ hơn, đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Nhiều nghị viện thành viên cho rằng, trong cuộc chiến trước đại dịch Covid-19, mỗi nước có thể có biện pháp khác nhau để giải quyết khó khăn, từ đó có thể học hỏi lẫn nhau cũng như tìm ra các biện pháp hiệu quả khác.
Kết quả và nghị quyết được thông qua tại các phiên họp của các ủy ban sẽ được báo cáo tại phiên họp toàn thể lần 2 của Đại hội đồng AIPA 41 diễn ra vào sáng nay, 10.9.
Theo Báo Thanh niên