Giỏ hàng

Bài học trên sóng

Bài thơ “Bài học trên sóng” của tác giả Phạm Nguyên Tường được sáng tác trong những ngày biển Đông “dậy sóng”, chủ quyền đất nước bị xâm phạm. Bài thơ gợi nhớ về truyền thống đấu tranh đánh giặc giữ nước hơn 4000 năm của dân tộc Việt Nam mà ở đó, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và đặc biệt lòng yêu nước nồng nàn muôn đời đã giúp gấm vóc non sông liền một dải. Bài thơ khơi dậy tinh thần yêu nước, là lời hiệu triệu người dân Việt Nam trên dưới đồng lòng bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

Tác giả: Phạm Nguyên Tường

Những ngày này sóng dậy biển Đông
Đất nước chuyển rung thềm lục địa
Sóng tà đạo chọc biển trời chính nghĩa
Dội vào bờ nỗi căm giận chồn chân

Bầy ngang ngược lại đòi dạy ta bài học
Bài học chúng mau quên từ sách sử nghìn năm
Bài học chui ống đồng trốn về ải Bắc
Bài học tan thây trên bãi cọc Bạch Đằng

Chỉ có một bài học này ta nhớ nhất
Lòng yêu nước trào dâng khi lửa bỏng dầu sôi
Xuống biển lên rừng người người lớp lớp
Như mẹ cha ta Âu Lạc nghìn đời

Rằng gấm vóc non sông liền một dải
Tổ quốc săng từng thứ thịt màu da
Truyền kiếp, lũ bá quyền ngạo ngược
Truyền đời, một hào khí Đông A!

Sóng đã dậy từ mũi khoan tà đạo
Sóng căm hờn sôi sục triệu yêu thương
Đồng bào ơi, rền vang lời hiệu triệu
Biển Đông ơi, lớp lớp sóng ngoan cường!