Giỏ hàng

Chuỗi phim tài liệu của Đài Truyền hình Việt Nam: Biển Động (Phần 1,2,3)

Năm 2014, Đài Truyền hình Việt Nam đã công chiều chuỗi phim tài liệu về Biển Đông mang tên "Biển động" với 3 phần. Bộ phim tài liệu như một lời khẳng định đanh thép bằng chứng pháp lý và lịch sử của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.