Giỏ hàng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "THẮP SÁNG ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG"

    

       Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Biển Đông cũng như tình hình khu vực và thế giới trong sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông ban hành Quy định về Chương trình Học bổng Thắp sáng Đam mê Nghiên cứu Biển Đông. Trong năm 2022, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông thông báo chương trình Học bổng này như sau: 

1. Đối tượng của chương trình 

• Sinh viên đang theo học tại Học viện Ngoại giao hoặc các trường có chuyên ngành đào tạo về quan hệ quốc tế, luật quốc tế hay các ngành liên quan trên toàn quốc; 

• Sinh viên vừa tốt nghiệp chương trình đào tạo tại Học viện Ngoại giao và có khoá luận nghiên cứu về Biển Đông. 

2. Thể lệ và điều kiện: 

Thời gian: 30/03/2022 – 30/06/2022 

Đối tượng: Các đối tượng nêu ở Mục 1., sinh viên không trong thời gian bảo lưu kết quả học tập, bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

Hình thức tham gia: Sinh viên thực hiện bài viết nghiên cứu khoa học cá nhân. 

Yêu cầu của sản phẩm nghiên cứu: 

- Sản phẩm nghiên cứu dưới dạng tiểu luận, độ dài tối thiểu là 2000 chữ, tối đa là 4000 chữ (không bao gồm trích dẫn, footnote).

- Nội dung của sản phẩm nghiên cứu liên quan đến các vấn đề Biển Đông và các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi hỗ trợ nghiên cứu của Quỹ. Tham khảo về Các lĩnh vực nghiên cứu trong Phụ lục 2 đính kèm và tại website của Quỹ. Link tham khảo tại đây (https://fess.vn/pages/gioi-thieu-quy). 

- Các sản phẩm nghiên cứu chưa tham gia các cuộc thi khác, không liên quan tới nguồn kinh phí tài trợ hoặc học bổng của các tổ chức/cá nhân khác.

- Các sản phẩm nghiên cứu phải đáp ứng được những yêu cầu chung đối với sản phẩm nghiên cứu khoa học. Các sản phẩm nghiên cứu được trình bày rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo yêu cầu của phương pháp nghiên cứu khoa học. Quy cách trình bày theo Phụ lục 3 đính kèm.

Hạn cuối nộp bài nghiên cứu: 30/06/2022 

Sau thời hạn nộp bài, Ban Tổ chức (BTC) Chương trình Học bổng sẽ tiến hành tổng hợp và chấm các bài dự thi tại Vòng sơ khảo. Sau Vòng sơ khảo, các bài đạt yêu cầu sẽ được thông báo để gửi hồ sơ bản cứng tham gia vòng chấm chính thức. Ban Giám khảo chương trình bao gồm các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực liên quan. Thời gian dự kiến thông báo kết quả sơ khảo là 15/07/2022 và vòng chấm chính thức là 15/08/2022. 

3. Hồ sơ học bổng 

Việc xét, cấp Học bổng thuộc Chương trình này sẽ được tiến hành dựa trên việc xem xét hồ sơ xin học bổng của sinh viên, bao gồm: 

- Bản sao bảng điểm và minh chứng về rèn luyện (có xác nhận của nhà trường); 

- Đơn xin học bổng theo mẫu (Phụ lục 1)

- Sản phẩm nghiên cứu theo thể lệ Chương trình.

Sinh viên điền phiếu đăng ký trực tuyến có đính kèm đầy đủ các hồ sơ trên (bản mềm) tại: https://forms.gle/czzfQU3qqrwdwr3eA

4. Các mức và số lượng học bổng 

- 20 Học bổng Triển vọng Nghiên cứu: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) 

- 10 Học bổng Thắp sáng Đam mê Nghiên cứu: 5.000.000 (Năm triệu đồng) 

Ngoài ra, các sản phẩm nghiên cứu xuất sắc sẽ được đăng trên trang web của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông. 

Mọi thông tin xin liên hệ theo địa chỉ thư điện tử: fessvn2013@gmail.com./.

Thông tin cụ thể về Chương trình học bổng ở đây