Giỏ hàng

"Khi làm bạn với ai cũng nên hiểu rằng họ có lợi ích riêng"

Trong buổi trả lời phỏng vấn Viettimes, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã có những trải lòng về nhiều vấn đề, trong đó có công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

"Người ta nói “không có bạn vĩnh viễn, không có thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn”. Do đó mình phải xác định cho thật rõ lợi ích của mình ở đâu. Lúc này lợi ích tối cao của ta là giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đi đôi với yêu cầu duy trì môi trường quốc tế thuận lợi để thực hiện dân giàu, nước mạnh. Hai lợi ích ấy gắn bó mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, không thể xem nhẹ mặt nào.

Làm sao xây dựng được nếu chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bị xâm hại; ngược lại làm sao bảo vệ được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được nếu không tranh thủ được môi trường thuận lợi để phát triển?

Khi làm bạn với ai cũng nên hiểu rằng họ có lợi ích riêng, khi lợi ích của họ và của mình song trùng thì gắn kết với nhau, ngược lại thì họ vẫn lo cho lợi ích bản thân thôi. Nghe thì có vẻ thực dụng song cuộc sống là vậy, ta cũng đã có nhiều bài học về mặt này. Nói thì dễ nhưng làm không dễ, do đó, hơn lúc nào hết, cùng với bầu nhiệt huyết cần cái đầu lạnh, sự tỉnh táo, thông minh, khôn khéo..."

Những lời đúc kết của một nhà ngoại giao lão thành là bài học quý báu cho cuộc trường chinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tìm hiểu chi tiết tại: https://viettimes.vn/khong-lam-nguoi-luong-thien-thi-khoan-noi-den-chuyen-ly-tuong-hoai-bao-389410.html