Giỏ hàng

Luật Thủy sản Việt Nam

Tại kỳ họp thứ 04 ngày 21/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 thay thế Luật Thủy sản số 17/2003/QH11. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Theo Luật mới, Nhà nước có chính sách đầu tư cho: Xây dựng cảng cá loại I, loại II, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản thống nhất từ Trung ương đến địa phương… Đồng thời, sẽ xây dựng các khu bảo tồn biển bao gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh, cấp quốc gia.


Cũng theo Luật này, thuyền trưởng tàu cá Việt Nam phải thông báo ít nhất trước 01 giờ̀ khi tàu ra, vào cảng cá cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có; khi rời cảng , phải thông báo trước ít nhất 01 giờ cho tổ chức quản lý cảng cá. Đặc biệt, tàu không được rời cảng cá khi không đảm bảo điều kiện an toàn cho người và tàu cá; có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp bị tạm giữ phương tiện hoặc khi có lệnh bắt giữ, tạm giữ tàu cá theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.


Luật này được hướng dẫn bởi Nghị định 26/2019/NĐ-CP; Nghị định 42/2019/NĐ-CP                                                                

(Nguồn tham khảo: luatvietnam.vn)Tìm hiểu thêm về Luật Thủy sản tại:
Luật Thủy sản 2017