Giỏ hàng

Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo năm 2015

Quốc hội vào ngày 25/06/2015 đã thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, khẳng định sẽ cấp phép hoạt động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Để được cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như: Có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) hoặc có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân); có nhu cầu nghiên cứu khoa học độc lập hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với Việt Nam; hoạt động nghiên cứu khoa học vì mục đích hòa bình, không gây ô nhiễm môi trường biển, không cản trở các hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong vùng biển Việt Nam và có đủ hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định...Một nội dung đáng chú ý khác là quy định cấm đầu tư, xây dựng mới công trình trong phạm vi 100m tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc phía trong đảo từ ngày 01/07/2016 cho đến khi có hành lang bảo vệ bờ biển (chậm nhất sau 18 tháng từ ngày 01/07/2016).

Riêng đối với các công trình xây dựng mới phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; công trình xây dựng mới theo dự án đầu tư phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển quyết định chủ trương đầu tư và các dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư hoặc xây dựng... được tiếp tục thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, Luật cũng quyết định lấy từ ngày 01 đến ngày 08/06 hàng năm là ngày Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

                                                               (Nguồn tham khảo: luatvietnam.vn)

 

Xem chi tiết Luật 82/2015/QH13 tại: Luật Tài nguyên, Môi trường và Biển đảo