Giỏ hàng

Vấn đề nghiên cứu biển Đông và cuộc thi Nghiên cứu biển Đông

(Fess.vn) Công tác nghiên cứu biển Đông trong và ngoài nước chính là nền tảng quan trong, đóng góp vào công cuộc bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của Tổ Quốc. Chương trình "Núi sông bờ cõi" trên kênh VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam cho thấy bức tranh nghiên cứu về tình hình Biển Đông tại Việt Nam.