Giỏ hàng

Trao đổi kiến thức về tình hình Biển Đông tại Học viện Ngoại giao

Sáng ngày 10/5/2019, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông đã phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức hoạt động trao đổi kiến thức về tình hình Biển Đông với các bạn sinh viên tại Học viện Ngoại giao.

Ngày 10/5/2019, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông đã phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức hoạt động trao đổi kiến thức về tình hình Biển Đông với các bạn sinh viên tại Học viện Ngoại giao.

Là diễn giả chính tại buổi trao đổi, TS. Hà Anh Tuấn, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, đã trình bày những nét sơ lược về tình hình Biển Đông thời gian qua, tập trung vào các vấn đề mang tính thời sự và gần gũi với các bạn sinh viên như tình trạng ô nhiễm môi trường biển, hoạt động nghề cá của ngư dân trên biển… Ngoài ra, tại buổi trao đổi, TS. Hà Anh Tuấn cũng giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến chuyên ngành theo học của các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao như vấn đề luật biển, chính sách của các bên ở Biển Đông…

Kết thúc buổi phổ biến kiến thức, đại diện trường và các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao cám ơn FESS về hiệu quả thiết thực từ buổi chia sẻ thông tin, bày tỏ mong muốn sẽ có thêm những hoạt động tương tự giúp các bạn sinh viên trang bị kiến thức cần thiết về biển, đảo quê hương, từ đó góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền của ta trên Biển Đông.

Một số hình ảnh tại buổi phổ biến kiến thức