Giỏ hàng

Mảnh đất thiêng

Bài thơ “Mảnh đất thiêng liêng” như lời khẳng định chân lý, bằng chứng lịch sử của Việt Nam với hai quần đảo, lên án kẻ xâm lược bất chấp luật pháp quốc tế mà chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Cuối bài thơ là lời hiệu triệu cả nước đồng lòng thì chắc chắn chính nghĩa sẽ thuộc về ta.

Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa
Mảnh đất thiêng liêng của nước nhà
Luật biển, năm châu - đều xác nhận
Cội nguồn, lịch sử - thuộc về ta.
Bao đời con cháu lo gìn giữ
Mấy thuở ông cha đã dựng cờ
Đất trời, biển đảo, biên cương đó
Da, thịt, xương ta - máu lệ nhoà.


Rủa nguyền bè lũ quân bành trướng
Luật lệ coi thường gây nhiễu nhương
Lợi dụng chiến tranh rồi chiếm đoạt
Hoàng Sa yêu quí mãi kiên cường.
Toàn dân kiên quyết cùng chung sức
Cả nước đồng lòng với bốn phương
Bền bỉ đấu tranh đòi chính nghĩa
Chủ quyền biển đảo của Quê hương.