Giỏ hàng

Chủ quyền biển đảo

Những người lính biển quyết tâm vững tay súng bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ Quốc, Họ sáng ngời một niềm tin vào chân lý, họ vững vàng đạp trên đầu sóng và ngọn gió để bảo vệ chủ quyền đất nước.

Tác giả: Hà Ngọc Hoàng

Bước chân ra đầu tán
Cảm thấy lòng chơi vơi
Tinh thần nơi biển đảo
Giục trùng khơi trong lòng

Anh bộ đội biên phòng
Giữ gìn từng tấc đất
Cuộc sống còn chật vật
vẫn ngời một niềm tin

Các anh giữ hoà bình
Nơi tuyến đầu tổ quốc
Cuộc sống còn phía trước
Vĩnh Thực ánh bình minh