Vấn đề giáo dục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa

Tác giả: Vấn đề giáo dục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa

 

Tác giả: Ninh Xuân Thao

 

Đơn vị: Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Bài nghiên cứu đạt giải ĐẶC BIỆT tại cuộc thi Nghiên cứu Biển Đông lần II.