23-24/11/2015

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VII

19/3/2018 - 31/12/2018

Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2018

27 - 28/11-2017

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 9

31/12/2017

Giải thưởng nghiên cứu Biển Đông 2017

13-15/11/2016

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần VIII

 1 2 > 
QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn