Ứng dụng GIS trong xây dựng CSDL GIS 3D căn cứ hải quân

Đề tài: Ứng dụng GIS trong xây dựng CSDL GIS 3D căn cứ hải quân (thử nghiệm cho căn cứ Phú Lâm - Hoàng Sa)

 

Tác giả: Vũ Đăng Cường

 

Đơn vị: ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

 

Bài nghiên cứu đạt giải Xuất sắc trong cuộc thi Nghiên cứu Biển Đông Lần II