Truyền thông của báo mạng điện tử Trung Quốc đối với vấn đề xung đột biển Đông từ năm 2011 đến nay

Đề tài: Truyền thông của báo mạng điện tử Trung Quốc đối với vấn đề xung đột biển Đông từ năm 2011 đến nay

 

Tác giả: Phạm Thị Nhung

 

Đơn vị: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

 

Bài viết đạt giải Xuất sắc tại cuộc thi Nghiên cứu Biển Đông lần II