Thực tiễn áp dụng nguyễn tắc chiếm thực sự qua một số vụ giải quyết tranh chấp quốc tế về lãnh thổ

Đề tài: Thực tiễn áp dụng nguyễn tắc chiếm  thực sự qua một số vụ giải quyết tranh chấp quốc tế về lãnh thổ - Sự vận dụng cho trường hợp của Việt Nam

 

Tác giả: Nguyễn Tấn Hoàng Hải

 

Đơn vị: ĐH Luật TP. HCM

 

Bài viết được giải Xuất sắc tại cuộc thi Nghiên cứu Biển Đông lần II