Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa

THÔNG TIN QUỸ


 

TÊN QUỸ

 


 

Tên tiếng Việt: Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông

 

Tên tiếng Anh: Foundation for East Sea Studies

 

Tên viết tắt: FESS

 


 

TÀI SẢN ĐÓNG GÓP THÀNH LẬP QUỸ: 5.064.446.383 VNĐ

 


 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG: Toàn quốc

 


 

SỐ TÀI KHOẢN

 


 

Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông

 

   - Tài khoản VND: 0011004138666

 

   - Tài khoản USD: 0011374139288

 

Tại Sở Giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

 


 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

 


 

TS. Đặng Đình Quý - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

 

TS. Trần Trường Thủy - Giám đốc Quỹ

 


 

GIẤY PHÉP

 


 

Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ số 934/QĐ-BNV do Bộ Nội vụ cấp ngày 14/08/2013.

 

Giấy phép công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ số 1912/QĐ-BNV do Bộ Nội vụ cấp ngày 06/12/2013.

  

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn