Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa

Thông báo về Buổi bảo vệ bài nghiên cứu và Lễ trao giải Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông

Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông thông báo Buổi bảo vệ bài nghiên cứu và Lễ trao giải Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông năm 2014, FESS đã phát động các Giải thưởng “Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông”  theo thông báo số 29/QBĐ-HĐQL ngày 23 tháng 6 năm 2014, nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu và viết bài về Biển Đông của các tác giả/ nhóm tác giả trong và ngoài nước thông qua các giải thưởng và tài trợ cho các công trình nghiên cứu, bài nghiên cứu, và các bài báo chí xuất sắc.

 

      Kết thúc thời gian phát động, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông đã nhận được hàng chục bài tham dự của các thí sinh với nhiều chủ đề khác nhau bao gồm: Văn hoá, Giáo dục, Lịch sử, Pháp lý, An ninh Quốc phòng, Quan hệ Quốc tế, Kinh tế, Hàng hải….từ nhiều cơ quan, tổ chức, trường viện, cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

 

      Qua quá trình xét chọn và phỏng vấn, Hội đồng Giám khảo Quỹ đã chọn được 03 Công trình nghiên cứu Biển Đông08 Bài nghiên cứu Biển Đông; và 06 Bài báo viết về Biển Đông xuất sắc nhất của các hạng mục giải thưởng để trao giải. (danh sách tại đây)

 

     Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông thông báo Buổi bảo vệ bài nghiên cứu và Lễ trao giải Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông, cụ thể như sau:

 - Thời gian: 8h30 - 16h00, thứ Ba ngày 31 tháng 03 năm 2015

 - Địa điểm: Phòng Truyền thống - Học viện Ngoại giao - 69 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội

 

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

 
QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn