Thể chế hóa góc nhìn nước lớn - Trường hợp Trung Quốc và COC

Bài viết nghiên cứu: Thể chế hóa góc nhìn nước lớn - Trường hợp Trung Quốc và COC

 

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

 

Đơn vị: ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, TP. HCM

 

Bài nghiên cứu đạt giải ĐẶC BIỆT tại cuộc thi Nghiên cứu Biển Đông lần II