Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa
Danh sách các nhà tài trợ tính đến 10/01/2016

Danh sách các nhà tài trợ cho Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (được cập nhật đến ngày 10/01/2016)

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn