Siêu cường trong thế lương nan: Mỹ và UNCLOS trong tranh chấp biển Đông

Đề tài: Siêu cường trong thế lương nan: Mỹ và UNCLOS trong tranh chấp biển Đông

 

Tác giả: Vũ Thành Công

 

Đơn vị: ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, TP. HCM

 

Bài nghiên cứu đạt giải Xuất sắc tại cuộc thi Nghiên cứu Biển Đông lần II.