Quá trình triển khai chính sách về biển của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2017
 • Quá trình triển khai chính sách về biển của Việt Nam từ năm 1986 đến 

  năm 2017


  --------


  Tác giả: Nguyễn Thanh Minh  Cảnh sát Biển Việt Nam  Công trình đạt giải thưởng Công trình Nghiên cứu Biển Đông năm 2017

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.