Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa
Liên hệ

Địa chỉ: 69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: (+84)4.6276.3141

Gửi thư

 

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn