Hợp tác nghề cá trong các vùng đang có tranh chấp tại vịnh Thái Lan

Đề tài: Hợp tác nghề cá trong các vùng đang có tranh chấp tại vịnh Thái Lan

 

Tác giả: Đỗ Việt Cường - Nguyễn Quang Minh

 

Đơn vị: Học viện Ngoại giao

 

Bài nghiên cứu đạt giải Xuất sắc trong cuộc thi Nghiên cứu Biển Đông lần II.