Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa

Hội thảo Quốc tế VI - Phiên I

PHIÊN I: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG


 


 

PHIÊN 1: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG

Chủ tọa: Đại sứ Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam

Cựu Phó Đô đốc Anup Singh, Nguyên Tư lệnh Hạm đội Hải quân Miền Đông, Ấn Độ.

Bối cảnh Địa Chính trị đang thay đổi ở Biển Đông

Ông Dylan Mair, Giám đốc Bộ phận Phân tích Năng lượng, Châu Á-Thái Bình Dương thuộc IHS, Singapore

Các Động lực về Năng lượng cho Hợp tác ở Biển Đông

TS. Vương Quán Hùng (Dustin Kuan-Hsiung Wang)Giáo sư, Viện Khoa học Chính trị, Đại học Quốc gia Đài Loan

Quản lý Chung Nguồn Cá: Động lực Thúc đẩy Hợp tác

Cựu Chuẩn Đô đốc Akimoto Kazumine, Nghiên cứu viên Cấp cao, Quỹ Nghiên cứu Chính sách Hải Dương, Nhật Bản.

An ninh của các Tuyến đường biển xung quanh Vành đai Biển Á-Âu

GS. Ji You, Nghiên cứu viên Cấp cao, Viện Đông Á, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

Các Nhân tố Nội bộ và Mối quan hệ giữa Chính trị nội bộ và Quốc tế trong Tranh chấp Biển Đông


QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn