Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa
Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần IV (TP.HCM - 2012)
toan the 2
Hoàng hôn trên biển
QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn