Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn