Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa
Thông báo kết quả chấm vòng một Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2015

Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông thông báo về kết quả chấm vòng I các bài viết tham dự Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2015 nhằm để chọn các bài viết/ công trình nghiên cứu chất lượng vào vòng thuyết trình bảo vệ kết quả nghiên cứu sẽ được tổ chức vào ngày 21/03/2016 tại Học viện Ngoại giao

THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG NĂM 2015


Thực hiện kế hoạch hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông năm 2015, Quỹ triển khai chương trình hỗ trợ việc nghiên cứu và viết bài về Biển Đông của các tác giả/ nhóm tác giả trong và ngoài nước thông qua các giải thưởng và tài trợ

Các giải thưởng nghiên cứu Biển Đông năm 2014

Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông triển khai ba giải thưởng nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu và viết bài về Biển Đông của các tác giả/ nhóm tác giả trong và ngoài nước, bao gồm Giải thưởng "bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2014"; Giải thưởng "báo chí về Biển Đông

Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông lần II

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích các sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh viết chuyên đề nghiên cứu về chủ đề Biển Đông. Năm 2013, Học viện Ngoại giao tiếp tục triển khai Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông lần thứ II.

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn