Tổng hợp Hoạt động
 • Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần VI (Đà Nẵng - 2014).
  Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ năm "Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực" do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội từ 17-18/11/2014.
 • Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần V (Hà Nội - 2013).
  Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ năm "Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực" do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội từ 11-12/11/2013.
 • Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần IV (TP.HCM - 2012).
  Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ tư "Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực" do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức tại TP.HCM từ 19-21/11/2012.
 • Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần III (Hà Nội - 2011).
  Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ ba "Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực" do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội từ 4-5/11/2011.
 • Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần II (TP.HCM - 2010).
  Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ hai "Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực" do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 10-12/11/2010
 1 2 >