Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa
Video Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần 7

Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” với 32 tham luận và gần 300 ý kiến thảo luận về nhiều khía cạnh khác nhau, từ chính trị, ngoại giao tới luật pháp, nhằm tìm kiếm các cơ hội và ý tưởng thúc đẩy hiểu biết và hợp tác ở Biển Đông.


Thông cáo Báo chí Bế mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần 7

Chiều ngày 24/11/2015, tại Vũng Tàu, sau hai ngày làm việc với 32 tham luận và trên 200 ý kiến thảo luận, Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.


Video Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần 7

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VII  bao gồm các phiên thảo luận về (1) Tình hình thế giới và những tác động đến vấn đề Biển Đông; (2) Diễn biến trên Biển Đông; (3) Quan hệ giữa các nước lớn ở Biển Đông; (4) Luật pháp Quốc tế và Biển Đông; (5) Xu thế và Triển vọng; (6) Phiên mô phỏng đàm phán về giải quyết, phân định và hợp tác ở Biển Đông.


Tin Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông - Ngày thứ nhất

Ngày 23/11/2015, ngày làm việc đầu tiên của Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 7 do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức đã kết thúc với 14 bài tham luận và gần 40 ý kiến thảo luận.

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn