Hội thảo Quốc tế lần VI
 • Hội thảo Quốc tế VI - Phiên V.
  Phiên thảo luận tập trung phân tích các khía cạnh pháp lý như: quy chế vùng Đặc quyền Kinh tế, hoạt động xây dựng...Ngoài ra các diễn giả cũng đúc kết các bài học pháp lý cho vấn đề Biển Đôg thông qua các vụ phân phân định biển gần đây trên thế giới và ph
 • Hội thảo Quốc tế VI - Phiên IV.
  Với chủ đề "Quan hệ Quốc tế và Trật tự Biển ở Biển Đông", phiên này sẽ mô tả và phân tích sự cạnh tranh chiến lược của các cường quốc và chủ thể lớn tại Biển Đông, mối quan hệ giữa phụ thuộc kinh tế và tranh chấp chủ quyền, các kịch bản về sự bất ổn chiến
 • Hội thảo Quốc tế VI: Thông cáo Báo chí ngày 17/11/2014.
  Ngày 17/11/2014, ngày làm việc đầu tiên của Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 6 do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức đã kết thúc với 13 bài tham luận, trên 30 ý kiến thảo luận.
 • Hội thảo Quốc tế VI - Phiên III.
  Cân bằng giữa lợi ích quốc gia và khu vực, quản lý và hợp tác để giảm bớt xung đột là một số nội dung chính trong Phiên Ba: "Tình hình Chung ở Biển Đông và Chính sách của các Bên Liên quan".
 • Hội thảo Quốc tế VI - Phiên II.
  Phiên II với chủ đề "Các Bên Tham gia và Lực lượng Hoạt động trên Biển", tập trung đánh giá tiềm năng hợp tác quân sự, sự tham gia hoạt động của lực lượng trên biển của các bên ở Biển Đông bao gồm: lực lượng chấp pháp, tàu cá, nghiên cứu khoa học, thương
 1 2 3 >