Hội thảo Quốc tế lần VI
  • Hội thảo Quốc tế VI - Phiên I.
    Phiên I với chủ đề "Các Nhân tố Ảnh hưởng đến Vấn đề Biển Đông", các diễn giả tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề Biển Đông như: bối cảnh địa chính trị, mối quan hệ giữa chính trị nội bộ mỗi quốc gia và quốc tế, vấn đề an ninh đường biển,
  • Hội thảo Quốc tế VI - Phiên Khai mạc.
    Video nội dung Phiên Khai mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VI
  • Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 6.
    Ngày 17/11/2014, tại Đà Nẵng, Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 6 với chủ đề Hợp tác vì An ninh và Phát triển Khu vực do Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông phối hợp với Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc.
 1 2 3 >