Hội thảo Quốc tế lần VI
 • Bế mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 6.
  Chiều 18/11/2014, tại Đà Nẵng, sau hai ngày làm việc tích cực với gần 40 tham luận và hơn 80 ý kiến thảo luận, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ sáu với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” đã thành công tốt đẹp.
 • Hội thảo Quốc tế VI: Thông cáo Báo chí ngày 18/11/2014.
  Sáng ngày 18/11/2014, tại Đà Nẵng, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 6 do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức đã tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
 • Hội thảo Quốc tế VI - Phiên Bế mạc.
  Sau hai ngày làm việc tích cực với gần 40 tham luận với hơn 80 ý kiến thảo luận, Phiên Bế mạc kết thúc bằng những đánh giá vắn tắt về nội dung làm việc của Hội thảo, trên cơ sở đó đưa ra các nhận định, xu hướng về tình hình Biển Đông thời gian tới. Bài ph
 • Hội thảo Quốc tế VI - Phiên VII.
  Trong khi chờ đợi một giải pháp cuối cùng cho tranh chấp Biển Đông, việc kiềm chế xung đột và giữ nguyên hiện trạng là hướng đi tạm thời nhằm giữ ổn định khu vực thông qua các cơ chế hợp tác như chia sẻ thông tin, hợp tác bảo vệ môi trường biển, xây dựng
 • Hội thảo Quốc tế VI - Phiên VI.
  Tự do và an toàn hàng hải, điều chỉnh các yêu sách phù hợp với Luật biển Quốc tế, vấn đề phân xử bằng Tòa án quốc tế các tranh chấp và hiệu lực pháp lý của quần đảo Hoàng Sa cũng như triển vọng quản lý tranh chấp đối với quần đảo Hoàng Sa sẽ là những chủ
 1 2 3 >