Hoạt động của quỹ
 • Tin Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông - Ngày thứ nhất.
  Ngày 23/11/2015, ngày làm việc đầu tiên của Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 7 do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức đã kết thúc với 14 bài tham luận và gần 40 ý kiến thảo luận.
 • Thông báo kết quả chấm vòng một Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2015.
  Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông thông báo về kết quả chấm vòng I các bài viết tham dự Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2015 nhằm để chọn các bài viết/ công trình nghiên cứu chất lượng vào vòng thuyết trình bảo vệ kết quả nghiên cứu sẽ được tổ chức vào ngày 21/03/2016 tại Học viện Ngoại giao
 • THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG NĂM 2015.

  Thực hiện kế hoạch hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông năm 2015, Quỹ triển khai chương trình hỗ trợ việc nghiên cứu và viết bài về Biển Đông của các tác giả/ nhóm tác giả trong và ngoài nước thông qua các giải thưởng và tài trợ
 • Các giải thưởng nghiên cứu Biển Đông năm 2014.
  Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông triển khai ba giải thưởng nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu và viết bài về Biển Đông của các tác giả/ nhóm tác giả trong và ngoài nước, bao gồm Giải thưởng "bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2014"; Giải thưởng "báo chí về Biển Đông
 • Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông lần II.
  Nhằm hỗ trợ, khuyến khích các sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh viết chuyên đề nghiên cứu về chủ đề Biển Đông. Năm 2013, Học viện Ngoại giao tiếp tục triển khai Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông lần thứ II.
Đầu tiên  < 4 5 6