Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CÙA QUỸ


 

Nghiên cứu và hỗ trợ nghiên cứu

 


 

Tổ chức thực hiện nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Biển Đông.

 

Thực hiện đặt hàng và phối hợp với các chuyên gia ở trong và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Biển Đông. 

 

Nhận nghiên cứu theo từng vấn đề, lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu, đề xuất của Chính phủ, các Bộ, ban ngành, các Tỉnh/Thành phố và các cơ quan, tổ chức khác.

 

Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu về Biển Đông của sinh viên, học giả, các viện nghiên cứu và các cá nhân, tổ chức khác nhằm phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông.

 

 

Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

 

  • - Các nội dung nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền và lợi ích trên biển của Việt Nam

  •  

  • - Các nội dung nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông; duy trì hoà bình và tăng cường hợp tác quốc tế;

  •  

  • - Các vấn đề về quy hoạch, phát triển kinh tế biển, khai thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển;

  •  

  • - Các nội dung về giáo dục, đào tạo, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo;

  •  
  • - Chính sách và các cơ chế phối hợp nhằm quản lý và khai thác biển hiệu quả.

 


 

Hoạt động bồi dưỡng và phát triển tài năng

 


 

Tổ chức các khoá bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ các Bộ, Ban ngành các tỉnh thành, các cơ quan tổ chức làm công tác về biên giới, biển đảo (định kỳ hoặc theo yêu cầu);

 

Tổ chức cung cấp thông tin và bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên báo chí viết bài về chủ đề biển đảo (định kỳ hoặc theo yêu cầu);

 

Phát hiện, trao học bổng, bồi dưỡng các tài năng trẻ thực hiện nghiên cứu về đến vấn đề Biển Đông nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực lâu dài.

 


 

Tổ chức hội nghị, hội thảo, phổ biến thông tin, tuyên truyền về biển đảo

 


 

Tổ chức các hội thảo, toạ đàm trao đổi nghiên cứu, thông tin và kiến nghị chính sách;

 

Tổ chức các hội thảo quốc tế về Biển Đông ở trong và ngoài nước;

 

Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị phổ biến thông tin, tuyên truyền về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo cho các giới khác nhau.

 


 

Phát động và trao Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông hàng năm

 


 

Giải bài nghiên cứu xuất sắc về Biển Đông trong giới học sinh, sinh viên;

 

Giải báo chí xuất sắc viết về Biển Đông;

 

Giải công trình nghiên cứu Biển Đông xuất sắc dành cho giới học giả, cán bộ nghiên cứu

 


 

Xuất bản và cung cấp thông tin – tư liệu

 


 

Cung cấp tư liệu, tài liệu và cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, các hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội liên quan;

 

Xuất bản các ấn phẩm, sách báo nghiên cứu về Biển Đông ở trong và ngoài nước.

 

Hỗ trợ các học giả, nhà nghiên cứu xuất bản ấn phẩm, sách báo về Biển Đông phát hành trong và ngoài nước.

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn