Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa

GIỚI THIỆU QUỸ


 

GIỚI THIỆU

 


 

 

Biển Đông - với vị trí địa chính trị trung tâm, các tuyến đường hàng hải huyết mạch, các nguồn tài nguyên phong phú - có vai trò đặc biệt quan trọng trên tất cả khía cạnh, an ninh, phát triển và vị thế quốc gia. Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu Biển Đông ở Việt Nam đã có nhiều bươc phát triển về lượng và chất, thể hiện ở các công trình nghiên cứu khác nhau trong nhiều lĩnh vực, từ lịch sử, địa lý, pháp lý, kỹ thuật đến an ninh, chính trị. Các nghiên cứu đã góp phần nâng cao nhận thức về Biển Đông, phát hiện nhiều vấn đề mới, cũng như đưa ra các gợi ý chính sách giúp bảo vệ chủ quyền và thúc đẩy phát triển của Việt Nam.

 

Thời gian tới, tình hình Biển Đông nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, các tranh chấp ở đây khó có thể giải quyết một cách toàn diện. Công cuộc đấu tranh đòi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, củng cố lập luận pháp lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích tại các vùng biển và thềm lục địa cũng như xử lý các khía cạnh chính trị, an ninh, phát triển kinh tế ở Biển Đông đòi hỏi thúc đẩy công tác nghiên cứu mạnh mẽ hơn, lan tỏa hơn, chất lượng hơn.

 

Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông được thành lập với mục đích thúc đẩy việc nghiên cứu phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

 

 

BAN SÁNG LẬP QUỸ

 

 

 

 

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn