Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa

Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông trình bày tham luận tại Hội thảo Biển Đông của CSIS

Tham luận của TS. Trần Trường Thủy, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, tại Hội thảo "Recent Trends in the South China Sea and US Policy" (Những xu hướng gần đây ở Biển Đông và Chính sách của Mỹ) do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức tại Mỹ vào ngày 10-11/7/2014.

 

Nguồn: CSIS

 

Vào đây để xem thêm thông tin về Hội thảo Biển Đông lần IV do CSIS tổ chức hàng năm tại Mỹ.

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn