ĐỀ TÀI - CHUYÊN ĐỀ
 • Ảnh hưởng của mạng xã hội và các kênh thông tin chính thống đến nhận thức và hành động của sinh viên trên địa bàn Hà Nội về vấn đề chủ quyền biển đảo.

  Ảnh hưởng của mạng xã hội và các kênh thông tin chính thống đến nhận thức và hành động của sinh viên trên địa bàn Hà Nội về vấn đề chủ quyền biển đảo


  --------


  Tác giả: Nông Thị Hồng

  Nguyễn Thị Thuỳ Linh

  Lê Thị Hương Quỳnh

  Lê Kim Tiến

  Đinh Thị Trang  Khoa Truyền thông, Học viện Ngoại giao  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017


 • Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc và tác động đối với cạnh tranh Trung - Mỹ.

  Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc và tác động tới cạnh tranh 

  Trung - Mỹ


  --------


  Tác giả: Nghiêm Văn Hoàn  Học viện Ngoại giao  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2016

 • Giải quyết tranh chấp quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam tại các cơ quan tài phán quốc tế.

  Giải quyết tranh chấp quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam tại các cơ quan

   tài phán quốc tế


  --------


  Tác giả: Kiều Thị Huyền  Đại học Quốc gia Hà Nội  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2016 • Ngoại giao công chúng của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích ở Biển Đông.

  Ngoại giao công chúng của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích ở 

  Biển Đông


  --------


  Tác giả: Bùi Nguyên Bảo  Học viện Ngoại giao  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2016 • Land reclamation in the South China Sea - Possibility of invoking judicial dispute settlement mechanism.
   Land reclamation in the South China Sea - Possibility of invoking judicial dispute settlement mechanism

  --------


  Tác giả: Nguyễn Thu Giang  Đại học Gent, Vương quốc Bỉ  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2016


 < 1 2 3 4 >  Cuối cùng