ĐỀ TÀI - CHUYÊN ĐỀ
  • Thẩm quyền của Trọng tài theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 – Quy định và thực tiễn áp dụng.
  • Giáo dục về biển dảo cho học sinh ở trường THTP Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi.
  • Comparative Analysis Of The Territorial Disputes In The South China Sea And The East China Sea In The 21st Century.
  • Luật Quốc tế về hợp tác cùng phát triển trên biển và thực tiễn ở khu vực Biển Đông.

  • Hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và Định hướng hành xử cho Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. < 1 2 3 4 5 >  Cuối cùng