ĐỀ TÀI - CHUYÊN ĐỀ
 • Quá trình triển khai chính sách về biển của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2017.

  Quá trình triển khai chính sách về biển của Việt Nam từ năm 1986 đến 

  năm 2017


  --------


  Tác giả: Nguyễn Thanh Minh  Cảnh sát Biển Việt Nam  Công trình đạt giải thưởng Công trình Nghiên cứu Biển Đông năm 2017

 • Historic rights and historic titles the compatibility of the arbitral tribunal award in the phiilippines v. china case and the international law of the sea.

  Historic rights and historic titles the compatibility of the arbitral tribunal award in the Phiilippines v. China case and the international law of the sea


  --------


  Tác giả: Trần Thị Phương Thảo  Trường Đại học George Washington, Mỹ  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017

 • Cách thức đưa tin của hai tờ báo Tân Hoa Xã và Hoàn cầu thời điểm trước, trong và sau phán quyết của Toà Trọng tài Quốc tế.

  Cách thức đưa tin của hai tờ báo Tân Hoa Xã và Hoàn cầu Thời báo thời điểm trước, trong và sau phán quyết của Toà Trọng tài Quốc tế


  --------


  Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Linh

  Trần Thị Minh Ánh

  Nguyễn Kim Thu Giang

  Phạm Yến Phượng

  Nguyễn Hải Hoàn

  Nguyễn Thị Lụa  Khoa Truyền thông, Học viện Ngoại giao  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017

 • Chủ trương của Đảng về giải quyết vấn đề Biển Đông trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay .

  Chủ trương của Đảng về giải quyết vấn đề biển Đông trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay 


  --------


  Tác giả: Trần Thị Ngọc Thuý  Trường Đại học Thuỷ lợi  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017

 • Chính sách cứu nạn trên biển dưới các triều vua Gia Long – Minh Mạng (1802-1840).

  Chính sách cứu nạn trên biển dưới các triều vua Gia Long – Minh Mạng (1802-1840)


  --------


  Tác giả: Phạm Thị Thơm  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

  Đại học Quốc gia Hà Nội  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017


 1 2 3 >  Cuối cùng