ĐỀ TÀI - CHUYÊN ĐỀ
 • Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc và tác động đối với cạnh tranh Trung - Mỹ.

  Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc và tác động tới cạnh tranh 

  Trung - Mỹ


  --------


  Tác giả: Nghiêm Văn Hoàn  Học viện Ngoại giao  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2016

 • Giải quyết tranh chấp quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam tại các cơ quan tài phán quốc tế.

  Giải quyết tranh chấp quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam tại các cơ quan

   tài phán quốc tế


  --------


  Tác giả: Kiều Thị Huyền  Đại học Quốc gia Hà Nội  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2016 • Ngoại giao công chúng của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích ở Biển Đông.

  Ngoại giao công chúng của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích ở 

  Biển Đông


  --------


  Tác giả: Bùi Nguyên Bảo  Học viện Ngoại giao  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2016 • Land reclamation in the South China Sea - Possibility of invoking judicial dispute settlement mechanism.
   Land reclamation in the South China Sea - Possibility of invoking judicial dispute settlement mechanism

  --------


  Tác giả: Nguyễn Thu Giang  Đại học Gent, Vương quốc Bỉ  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2016


 • The Philippine Pivot to China – Implications for Vietnam in the South China Sea.
  The Philippine Pivot to China – Implications for Vietnam in the South China Sea

  --------


  Tác giả: Tống Khánh Linh


  Học viện Ngoại giao Azerbaijan (Azerbaijan Diplomatic Academy)


  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2016 1 2 3 >  Cuối cùng