Cơ sở pháp lý và cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyển của VN ở quần đảo HS và TS

Cơ sở pháp lý và  cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyển của VN ở quần đảo HS và TS

 

Tác giả: Bùi Thị Phương Loan  và Nguyễn Thị Kiều Oanh

Đơn vị: Đại học Sài Gòn

 

Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2015