Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa
Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông lần II
QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn