Chính sách cứu nạn trên biển dưới các triều vua Gia Long – Minh Mạng (1802-1840)
 • Chính sách cứu nạn trên biển dưới các triều vua Gia Long – Minh Mạng (1802-1840)


  --------


  Tác giả: Phạm Thị Thơm  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

  Đại học Quốc gia Hà Nội  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017


  It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.