Cách thức đưa tin của hai tờ báo Tân Hoa Xã và Hoàn cầu thời điểm trước, trong và sau phán quyết của Toà Trọng tài Quốc tế
 • Cách thức đưa tin của hai tờ báo Tân Hoa Xã và Hoàn cầu Thời báo thời điểm trước, trong và sau phán quyết của Toà Trọng tài Quốc tế


  --------


  Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Linh

  Trần Thị Minh Ánh

  Nguyễn Kim Thu Giang

  Phạm Yến Phượng

  Nguyễn Hải Hoàn

  Nguyễn Thị Lụa  Khoa Truyền thông, Học viện Ngoại giao  Bài viết đạt giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.