Hiện trang website đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa
Các giải thưởng nghiên cứu Biển Đông năm 2014
QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
69 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện Thoại: (+84)4.6276.3141 - Fax: (+84)4.3834.3543

Email:http://www.fess.vn